Megkezdődött a városközpont beruházás keretében a Belvárosi esték sorozat

Május 6-án ünnepélyes nyitórendezvénnyel vette kezdetét a Sajó-parti városban a harmadik városrész-rehabilitációs beruházás.

A "Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ily módon a több mint 1 milliárd összköltségvetésű beruházáshoz 830 248 998 Ft pályázati forrásból áll a város rendelkezésére.

A nagyszabású projekt markáns változást jelent majd a belváros életében.
A legszembeötlőbb az lesz, hogy teljesen új küllemet ölt a városközpont; az utcák, terek, járdák és teraszok is új ruhát kapnak. Megváltozik a közlekedési rend és az egykori Újvárosi iskolát is új funkciókkal töltik meg.

A beruházáshoz kötődően közterületi, közösségi és városmarketing akciókra kerül sor.
Ennek eleme a „Belvárosi esték” elnevezésű programsorozat, melynek első előadására május 15-én, szerdán délután 5 órakor került sor.

A programon Szitka Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a beruházás történetébe, legapróbb részleteibe Sztupák Péter alpolgármester és Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető avatta be az érdeklődőket.
Vetítéssel egybekötött előadásukban kitértek a különböző beruházási elemekre, az azzal kapcsolatos legfontosabb célokra és tudnivalókra; ismertették a projekt ütemtervét és minden lényeges beruházási körülményt elmondtak.

Ez azért is nagyon fontos, hogy a városban élők tudják és értsék, hogy mi, mikor és miért történik és az esetleges átmeneti kellemetlenségeket - lehetőség szerint - türelemmel viseljék. A „Belvárosi esték” rendezvénysorozat - melynek célja, hogy különböző előadásokkal, programokkal minél szélesebb társadalmi réteget megszólítsanak és közösséget kovácsoljanak – Vida Ágnes pszichológus előadásával folytatódik.